top of page

Tävlingens huvudsyften:

  • Unga Solister skall medverka till synliggörande av spetstalanger för att på så sätt inspirera den unga generationen till utövande av klassisk musik på akustiska instrument och som en följd därav stimulera återväxten av svenskutbildade musiker till ett globalt musikliv.

  • Unga Solister skall erbjuda en mötesplats för musicerande barn och ungdomar, deras lärare och föräldrar vilket möjliggör växande kulturella kontaktnät och långsiktig musikalisk utveckling.

  • Unga Solister skall genom samarbete med andra aktörer medverka till att arrangera konserter och andra evenemang för att bredda kulturutbudet och främja framförallt barn och ungdomars kulturella och sociala utveckling genom musikutbildning och aktivt musicerande.

DSC_1077.jpg
bottom of page