top of page

Jury ​2023/24

Träblås

Johan Söderlund föddes 1971 i Uppsala. Han har studerat vid musikkonservatoriet i Falun, samt på musikhögskolan i Stockholm för Sölve Kingstedt (1992-97). Därefter följde 2 år i Los Angeles, med studier för Yehuda Gilad och Michele Zukovsky. Johan har genom åren jobbat med de flesta orkestrarna i Sverige, samt en hel del kammarmusik och solokonserter. Han är sedan 2006 anställd i Blåsarsymfonikerna samt konsertmästare sedan 2011.

Stråk

Jannica Gustafsson, 1:e förste Konsertmästare i Hovkapellet, Kungliga Operan i Stockholm, är född i Helsingfors och studerade där vid Västra Helsingfors Musikinstitut och fortsatte sedan vid Sibeliusakademin. Mellan åren 1990-93 studerade Gustafsson vid Edsbergs Musikinstitut för professor Endre Wolf och Jennifer Nuttal-Wolf och avlade sin diplomexamen i kammarmusik våren 1993. Gustafsson fortsatte sedan att studera vid musikhögskolan i Köln för professor Mikaela Martin. Mellan 1993 och 1996 hade Gustafsson tjänst som stämledare i 2:violinstämman i Göteborgs symfoniker, och från 1996 var hon alternerande förste konsertmästare i Sveriges Radios symfoniorkester. Från 1999-2002 var även Gustafsson förste konsertmästare i Norrköpings symfoniorkester. Med Selinkvartetten har Gustafsson vunnit flera priser bla. den internatinella Consertino Pragtävlingen. Med kvartetten har hon turnerat i stora delar av världen.

Bleckblås

Amelia Hjortenhammar är trombonist utbildad vid konservatoriet i Köpenhamn, Norges musikhögskola och Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Sedan år 2018 är hon anställd i Blåsarsymfonikerna, där hon år 2019 var orkesterprofil och uruppförde E L E Hjortenhammars Konsert för trombon och orkester. Amelia vikarierar också regelbundet i flera orkestrar som Kungliga Filharmonikerna, Sveriges Radios symfoniorkester och Arméns musikkår.

Piano

Patrick Jovell är tidigare ordförande, nu hedersmedlem i Svenska Pianopedagogförbundet (EPTA - Sweden). ​ Utbildad vid musikhögskolor i Sverige, USA och Frankrike har han givit konserter som både solist och kammarmusiker i femton länder och bl.a. medverkat i Sveriges Television, Sveriges Radio och Italienska RAI. 

Som pedagog har han fungerat som universitetslektor och docent vid musikhögskolorna i Göteborg, Sverige och Tilburg, Nederländerna. Jovells elever har fått priser vid svenska och internationella pianotävlingar. Jovell medverkar regelbundet som skribent och redaktör för EPTA Sweden Magazine, Piano Street Magazine och tidningen The World of Piano Competitions. I denna egenskap har han även fått uppdrag från Chopin Institutet i Warszawa. Som innovatör och pianist samarbetade Patrick Jovell med ett antal filmskapare i projektet "Svenska pianofilmer", vilket ledde till en nominering av Svenska filminstitutet för att tävla på den internationella filmfestivalen i Venedig. Nyligen mottog han även Kungliga Musikaliska Akademiens "Mai von Rosens pianopedagogpris" 2023 och publicerades även i tyska "Pianist Magazin". 

Harpa

Åsa Lännerholm är sedan 1984 anställd som stämledare harpist i Hovkapellet, Kungliga Operan i Stockholm. 

 

Johan Söderlund.jpeg

Fotograf: Jonas Jörneberg

jannika-gustafsson.jpeg

Fotograf: Kungliga Operan

Amelia.JPG

Fotograf: Eric Jakobsson

PatrickJovell.jpg.webp

Fotograf: Göteborgs pianofestival

Åsa.png

Fotograf: Kungliga Operan

Jurypolicy

Unga Solister arbetar aktivt för transparens och undvikande av jävsituation. Jurymedlemmar får ej ha egna elever med i tävlingen. Om jävsituation kan tänkas föreligga av andra skäl så skall jurymedlemmen upplysa arrangörerna om detta.

Jurymedlemmarna arbetar enskilt och utan inbördes diskussion vid såväl den inledande videoomgången som vid semifinalen. Vid finalen kommer juryns arbete att ledas av en oberoende ordförande. Denna besitter ingen rösträtt.

Juryns beslut är oåterkalleligt och kan ej överklagas.

Med reservation för ev ändringar.

bottom of page