top of page

Kategori A: upp t.o.m. 13 år

 

Den sökande får inte vara äldre än 13 år under finaldagen.

Följande instrument kan söka:

Stråk (violin, viola, cello, kontrabas)

Träblås (klarinett, oboe, fagott, tvärflöjt, saxofon)

Bleckblås (trumpet, trombon, valthorn, tuba)

Harpa

Piano

Tävlingen består av 3 omgångar:

Videoomgång

Semifinal

Final

VIDEOOMGÅNG

Videoinspelningen ska bestå av ett självvalt program på 5-10 minuter.

 

 

SEMIFINAL

  • Semifinalen kommer att äga rum i Stockholms Konserthus söndagen den 15 januari 2023.

  • 5 semifinalister framför sina semifinalstycken med piano alt. oackompanjerat.

  • Repertoaren är valfri och speltid är max 10 min.

  • Samma program som i videoomgången kan framföras vid ev semifinaldeltagande.

FINAL

  • Finalen äger rum i Stockholms Konserthus söndagen den 14 januari 2024.

  • Speltiden är max 12 min. Välj med fördel ny repertoar som skiljer sig från semifinalen vid eventuellt finaldeltagande.

  • Efter finalkonserten sammanträder juryn och när överläggningen är klar blir det prisutdelning.

  • Det är vid detta tillfälle inte tillåtet att medta egen ackompanjatör. Pianist meddelas senare.

Med reservation för ev ändringar.

bottom of page