top of page

Kategori B: 14-19 år

 

Den sökande får inte vara äldre än 19 år under finaldagen. Blåsare och stråk/piano/harpa tävlar separat i samtliga omgångar.

Följande instrument kan söka:

Stråk (violin, viola, cello, kontrabas)

Harpa

Piano

Träblås (klarinett, oboe, fagott, tvärflöjt, saxofon)

Bleckblås (trumpet, trombon, valthorn, tuba)

Tävlingen består av tre omgångar:

Videoomgång

Semifinal

Final

VIDEOOMGÅNG

 

Videoinspelningen ska bestå av ett självvalt program på 10-15 minuter.

 

SEMIFINAL

  • Semifinalkonserten äger rum i Stockholms Konserthus söndagen den 15 januari 2023.

  • 10 semifinalister framför sina semifinalstycken med piano alt. oackompanjerat.

  • Repertoaren är valfri och max speltid vid semifinalen är 10 min.

  • Ett nytt program skall framföras vid ev semifinaldeltagande.

FINAL

  • Finalen äger rum i Stockholms Konserthus  söndagen den 14 januari 2024.

  • Repertoaren är valfri och max speltid vid semifinalen är 15 min.Välj med fördel ny repertoar som skiljer sig från semifinalen vid eventuellt finaldeltagande.

  • Det är vid detta tillfälle inte tillåtet att medta egen ackompanjatör. Pianist meddelas senare.

Efter finalkonserten sammanträder juryn och när överläggningen är klar blir det prisutdelning.

bottom of page