top of page

Semifinalkonserten är offentlig och äger rum i Stockholms Konserthus den 15 januari 2023. Efter semifinalkonserten sker en sammanräkning av juryns röster. De 9 deltagare (3 i kategori A och 3 blåsare samt 3 stråk/piano/harpa i kategori B) som uppnår högst antal poäng går till final.

Finalisterna möts i Stockholms Konserthus den 14 januari 2024 där deltagare i både kategori A och kategori B framför sina finalprogram.

 

Kriterier för bedömning:

  • Behärskning av instrumentet

  • Kommunikation och utstrålning

  • Musikalisk gestaltning

 

Anmälningsavgiften är 500 kr oavsett ålderskategori. Insättes på Unga Solisters bankgiro (5726-3170).

 

Unga Solister äger rätten att ställa in tävlingen om antalet deltagare inte är tillräckligt stort. Om så är fallet återbetalas anmälningsavgiften.

 

Unga Solister påtar sig inte några kostnader i samband med semifinal och final. Resor, kost och logi bekostas av tävlingsdeltagaren själv.

 

Unga Solister förbehåller sig rätten att använda deltagarens foto och biografi i div. marknadsföringsmaterial.

 

Vid eventuella frågor:

 

 

.

 

 

Med reservation för ev ändringar.

Tävlingsregler

 

Deltagarna tävlar i två ålderskategorier:

  • Kategori A: upp t.o.m. 13 år 

  • Kategori B:

    • Blåsare 14-19 år

    • ​Stråk/piano/harpa 14-19 år​

 

Man får inte vara äldre än 13 respektive 19 år under finaldagen.

 

Efter videoomgången sker en sammanräkning av juryns röster. De 15 deltagare (5 från kategori A samt 5 blåsare och 5 stråk/piano/harpa från kategori B) som uppnått högst antal poäng går vidare till semifinal. Resultatet offentliggörs 27 november.

bottom of page